ZASLONKA, ČAS in ISO – osnovno

ZASLONKA, ČAS in ISO – to so v fotografiji tri spremenljivke, ki določajo osvetljenost fotografije

Zaslonka – Zaslonka (blenda) je velikost luknjice v objektivu, ki določa, koliko svetlobe bomo spustili na svetlobni senzor. Standardne vrednosti so od 1,4 (velika zaslonka – velika odprtina) do 22 ali  več (mala zaslonka – majhna odprtina). Če nastavimo napačno vrednost, je lahko fotografija preosvetljena ali podosvetjena. Seveda pa zaslonka v kombinaciji z ostalima dvema parametroma določa kreativnost.  S spremembo zaslonke se spreminja tudi globinska ostrina – kar je bistvo DSLR fotografskih aparatov.

Čas ekspozicije – to je čas, v katerem je dovoljen vstop svetlobi preko zaslonke do svetlobnega senzorja. Takoj vidimo korelacijo, da je čas obratno sorazmeren z velikostjo zaslonke. Bolj, ko je zaslonka odprta, manj časa je potrebno, da količina svetlobe, ki je potrebna za pravilno osvetljitev fotografije pride do svetlobnega senzorja.

ISO – Starejši amaterski fotografi, ki smo se učili še na klasičnih filmih, mnogokrat hitro pozabimo na ISO. Ko smo kupovali filme, smo se odločali za filme ISO 100 ali ISO 200 (nekateri poznajo tudi oznake 17 DIN in 21 DIN). Danes se je uveljavil naziv ISO. Pomeni pa občutljivost svetlobnega senzorja. Bolj kot je senzor občutljiv, manj svetlobe rabi za pravilno osvetljitev. Sliši se idealno – a nobena stvar ni idealna – tako tudi svetlobni senzorji ne. Z večanjem občutljivosti senzorja se povečuje t.i. zrnatost fotografije, s tem pa se manjša ostrina.

Vse tri spremenljivke vplivajo na kakovost fotografije – omogočajo pa tudi kreativnost. Od tu izvira dejstvo, da dobre slike ne dobimo, ampak jo naredimo.